Mạng QC MGID

Mạng quảng cáo MGID thành lập 2008, có lịch sử hoạt động đã 10 năm. Hiện nay AdNetwork MGID đang đẩy mạnh hiện diện và hoạt động ở Việt Nam và được đánh giá uy tín chỉ sau mỗi GA.